Kirjaudu ulos Kirjaudu

Kasvihuonekaasupäästöt

Syntyneet jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 7000 5800 4700 3500 2300 1200 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 0 4650 Julkiset palvelut

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016562000 468000 375000 281000 187000 94000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt4645357048315237331818360756374806 Talonrakentaminen Julkiset palvelut Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Yksityiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko
Kotitalousjätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 201020122013201420152016600 500 400 300 200 100 0 kg CO2-ekv./asukas0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 kg CO2-ekv./BKT Meur Kotitalousjätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 0 0 147 2719 152 2813 153 2795 156 2848 152 2669 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Kotitalousjätteiden eri jätelajien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
Jätelaji tonnia CO2-ekv. kg CO2-ekv./asukas %-osuus jätteestä
Kemialliset jätteet000 %
Terveydenhoidon jätteet000 %
Metalli000 %
Lasi000 %
Pahvi ja kartonki000 %
Paperi000 %
Kumi000 %
Muovi000 %
Puu000 %
Romuajoneuvot000 %
Sähkölaitteet000 %
Biojätteet000 %
Sekajäte000 %
Lajittelujätteet000 %
Lietteet000 %
Rakennusjäte000 %
Tuhkat ja kuonat000 %
Muut mineraalijätteet000 %
Muut jätteet000 %
Tekstiilijätteet000 %
Yhteensä000 %

Lataa taulukko
Palvelualojen jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016300 250 200 150 100 50 0 kg CO2-ekv./asukas0 500 1000 1500 2000 2500 3000 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun yksityisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 0 0 73 1355 42 774 69 1211 82 1488 69 1153 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016120 100 80 60 40 20 0 kg CO2-ekv./asukas0 200 400 600 800 1000 1200 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun julkisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 0 0 22 411 21 378 20 355 18 328 28 461 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Yhdyskuntajätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016426000 355000 284000 213000 142000 71000 0 tonnia CO2-ekv.Yhdyskuntajätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt4645283763244220260505275455272862 Julkiset palvelut Kotitaloudet Yksityiset palvelut

Lataa taulukko